จดหมายเหตุเล่าเรื่องถนนเมืองบางกอก. เล่ม 2, รัชกาลที่ 6-9 / เล่าเรื่องถนนเมืองบางกอก. เล่ม 2, รัชกาลที่ 6-9 สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014] - 311 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ, แผนที่สี.

9786162720949 6162720942


ถนน -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- ประวัติ.


880-05 -- กรุงเทพฯ -- ประวัติศาสตร์.

HE365.ท95ก4 / จ35 2557 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544