สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ.

โรคเบาจืดในเด็ก = Diabetes insipidus in children / Diabetes insipidus in children สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [ปทุมธานี] : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - xvi, 284 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789744667526 9744667524


880-05 -- เบาจืด.
880-06 -- เด็ก -- โรค.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)