มาลินี พงศ์เสวี, 2504-

การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ / มาลินี พงศ์เสวี. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 97 หน้า: ภาพสีประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2554.

9786163140968 6163140966


880-05 -- การตรวจปัสสาวะ.
880-06 -- สารน้ำในร่างกาย -- การวิเคราะห์.
การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ. -- 880-07

QY185 / .ม646 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544