อรพิน สบายรูป.

กฎหมายการคลัง / อรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป. - พิมพ์ครั้งที่ 3, แก้ไขเพิ่มเติม. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 293 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744667656 9744667656


880-05 -- การคลังสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

การคลังมหาชน รายจ่ายสาธารณะ รายได้สาธารณะ หนี้สาธารณะ งบประมาณ การตรวจเงินแผ่นดิน

KPT3526 / .อ434 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544