ประชุม โฉมฉาย.

กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบเบื้องต้น : จารีตโรมันและแองโกลแซกซอน / ประชุม โฉมฉาย. - พิมพ์ครั้งที่ 5. - กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 198 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551.

9789744667670 9744667672


880-05 -- กฎหมายเปรียบเทียบ.
880-06 -- คอมมอนลอว์.
880-07 -- ซีวิลลอว์.

ประวัติศาสตร์กฎหมาย สถาบันโรมัน กฎหมายโรมัน ทรัพย์สิน หนี้ มรดก

K584 / .ป462 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544