เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล.

หลักกฎหมายธุรกิจ = Principle of business law / Principle of business law เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล, อิสริยาศิริ พยัตติกุล, ตุลญา โรจน์ทังคำ - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - นครปฐม : ศูนย์กฎหมายการแพทย์ สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013] - 366 หน้า.

9786162792496 6162792498


กฎหมายธุรกิจ -- ไทย.

[บุคคล ทรัพย์และทรัพย์สิน นิติกรรม สัญญา หนี้ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประกันภัย ตั๋วเงิน หุ้นส่วน บริษัท

KPT920 / .ช75 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544