สหธน รัตนไพจิตร, 2501-

หลักกฎหมาย. Principle of law. Bills, notes and cheques / ตั๋วเงิน = Principle of law. Bills, notes and cheques หลักกฎหมายตั๋วเงิน สหธน รัตนไพจิตร. - พิมพ์ครั้งที่ 10, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 479 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162693021 6162693023


880-06 -- ตั๋วเงิน -- ไทย.

ตั๋วแลกเงิน อาวัล เช็ค

KPT938 / .ส53 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544