คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด / กลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและการห้ามทรมานโดยเด็ดขาด [จัดทำโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม, 2557 [2014] - 180 หน้า.

9786169093695 6169093692


880-05 -- ทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ)
880-06 -- ทรมาน.
880-07 -- สิทธิมนุษยชน.

KZ7170 / .ค74 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544