ตุลญา โรจน์ทังคำ.

หลักกฎหมายซื้อขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ / ตุลญา โรจน์ทังคำ แก้วศุภาสวัสดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557 [2014] - 260 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162693083 6162693082


880-05 -- ซื้อขาย -- ไทย.
880-06 -- การแลกเปลี่ยน -- ไทย.
880-07 -- เช่าทรัพย์ -- ไทย.

สัญญาซื้อขาย สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให้่ สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ

KPT874 / .ต742 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544