สุริยา ปานแป้น, 2520-

คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 7, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 180 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162693076 6162693074


880-05 -- กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม

KPT2070 / .ส744 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544