ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม = Obstetric & gynecologic emergencies / Obstetric & gynecologic emergencies เฟื่องลดา ทองประเสริฐ บรรณาธิการ. - ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2. - เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 [2014] - vi, 188 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2557.

9789746729031 9746729039


880-04 -- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน.
880-05 -- สูติศาสตร์.
880-06 -- นรีเวชวิทยา.
880-07 -- ภาวะแทรกซ้อนขณะมีครรภ์.

การแท้ง ภาวะตกเลือด ภาวะติดไหล่ ภาวะทารกเครียดในครรภ์ การคลอด ครรภ์เป็นพิษ ภาวะชัก น้ำคร่ำอุดตันในกระแสเลือด การตั้งครรภ์นอกมดลูก โรคอุ้งเชิงกรานอักเสบเฉียบพลัน มะเร็งนรีเวช การคุมกำเนิดฉุกเฉิน

WB105 / .ภ635 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544