วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา.

ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ กับการควบคุมน้ำหนักของนักศึกษาหญิง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต = Body image satisfaction and weight control among female university students : a study was conducted at Thammasat University, Rungsit Campus : รายงานการวิจัย / Body image satisfaction and weight control among female university students : a study was conducted at Thammasat University, Rungsit Campus วิไลลักษณ์ วงศ์อาษา, ปิยะพร ศิษย์กุลอนันต์. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549 [2006] - ก-ช, 62 แผ่น : ภาพประกอบ.

9744661933 9789744661937


880-04 -- การลดน้ำหนัก.

ผลิตภัณฑ์อาหารควบคุมน้ำหนัก การลดอาหาร การออกกำลังกาย ยาลดน้ำหนัก dietary products dietary pil exercise

WB400 / .ว649 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544