ชาคริต กู้มานะชัย.

ย่อหลัก : กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ / ย่อหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ โดย ชาคริต กู้มานะชัย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - สมุทรสาคร : ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์, 2557 [2014] - 130 หน้า.

9786163742193 6163742192


880-06 -- ทรัพย์สินทางปัญญา -- ไทย.
880-07 -- ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทย.

ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การรับขนของทางทะเล สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ

KPT1155 / .ช624 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544