สราวุธ ไสยกิจ, 2528-

กลไกในการรับรองสิทธิในความยุติธรรม ภายใต้กระทรวงยุติธรรมไทย กรณี กองทุนยุติธรรม / Mechanisms to recognition of the right to justice under the Ministry of Justice in Thailand : case of Justice Fund โดย สราวุธ ไสยกิจ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014] - 5, 144 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)


กองทุนยุติธรรม.


880-04 -- ความยุติธรรม.

กฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิในความยุติธรรม

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544