รพี 2557 / คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; อัฑฒพล ธนศานติ บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะ, 2557 [2014] - 332 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)

9789744667502


880-04 -- กฎหมาย -- ไทย.
880-05 -- ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT74 / .ร368 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544