รวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีเครื่องหมายการค้า (ตั้งแต่ปี 2550 - ถึงปี 2555) / จัดทำโดย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556 [2013] - 236 หน้า.

9786167763200 6167763208


880-04 -- เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- การละเมิดสิทธิเครื่องหมายการค้า -- ไทย.
880-06 -- คำพิพากษาศาล -- ไทย.

KPT1220 / .ร54 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544