ถนัด คอมันตร์.

ประมวลถ้อยแถลงของ ฯพณฯ ดร. ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ = Collected statements of H.E. Dr. Thanat Khoman minister of foreign affairs of the kingdom of Thailand / Collected statements of H.E. Dr. Thanat Khoman minister of foreign affairs of the kingdom of Thailand บรรณาธิการ เสข วรรณเมธี. - [กรุงเทพฯ] : กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, 2557 [2014] - 914 หน้า.

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. ประมวลถ้อยแถลงเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นใหม่จากประมวลถ้อยแถลงเล่มเดิม ซึ่งจัดพิมพ์โดยกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างปี 2508-2516.

9786163410115 6163410114


กระทรวงการต่างประเทศ. กรมสารนิเทศ.


880-05 -- สุนทรพจน์ไทย.

PN6129 / .ถ3 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544