กฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ / คณะผู้จัดทำ สุนทรี เสริมสุขสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร, 2557 [2014] - 136 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-03 -- การจัดรูปที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-04 -- การพัฒนาที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3061 / .ก925 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544