วอลช, เมรา.

ปอเนอะเปเซ็นเตร็น : บทเรียนและกรณีศึกษา = Pondok Pesantren : lessons learned and case study / Pondok Pesantren : lessons learned and case study Mayra Walsh เขียน ; บูราฮานูดิน อุเซ็ง แปล ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014] - ก-ค, 66 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 145-146 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 145-146 .


880-06 -- สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม -- ไทย (ภาคใต้)
880-07 -- การศึกษา -- ไทย (ภาคใต้)

ระบบการเรียนการสอนในเปเซ็นเตร็น ดารุลริซวาน

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544