กมล มหาภิรมย์.

นโยบายด้านความมั่นคงของจีนในทะเลจีนใต้ = China's security policy in the South China sea / China's security policy in the South China sea กมล มหาภิรมย์ เขียน ; สุรชาติ บำรุงสุข บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014] - 76 หน้า : ภาพประกอบ. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 143-144 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 143-144. .


880-06 -- ความมั่นคงแห่งชาติ -- จีน.


880-07 -- จีน -- นโยบายการทหาร.

จีนศึกษา ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ ความสัมพันธ์จีน-อาเซียน

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544