ปริญญา ศรีเกตุ.

เตรียมสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว : สรุปเนื้อหาสำคัญพร้อมแนวข้อสอบเรียบเรียงตามนัยคำพิพากษาฎีกาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน / เรียบเรียงโดย ปริญญา ศรีเกตุ, พิศาล พิริยะสถิต. - กรุงเทพฯ : คณะบุคคลปณรัชช, 2557 [2014] - 212 หน้า.

9786163616401 6163616405


880-04 -- กฎหมายครอบครัว -- ไทย -- คำถามและแบบฝึกหัด.

KPT540 / .ป46 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544