หนังสือที่ระลึก ดร.ประภา วิริยประไพกิจ ณ สุสานกังเฮ่ซัวจึง อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557. ที่ระลึก ดร.ประภา วิริยประไพกิจ 12 กันยายน 2557 - [กรุงเทพฯ] : บริษัท สตาร์บูมอินเตอร์พริ้นท์, 2557 [2014] - 175 หน้า : ภาพสีประกอบ.


ประภา วิริยประไพกิจ, 2472-2557.
วิริยประไพกิจ (นาม)


880-06 -- การให้ -- แง่ศาสนา -- พุทธศาสนา.
880-07 -- ธรรมะ (พุทธศาสนา)

BQ4420.ท63 / ห36 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544