ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ, 2496-

เหตุเกิดที่ทางแยก : รวมเรื่องสั้นแทรกหลักกฎหมายชาวบ้านที่ทุกคนควรรู้ / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 136 หน้า : ภาพประกอบ.

9786162692789


880-04 -- กฎหมาย -- ไทย -- ปกิณกะ.

KPT72 / .ท56 2557ก

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544