วิชา มหาคุณ, 2489-

กฎหมายล้มละลาย ฉบับสมบูรณ์ / คำอธิบายกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย วิชา มหาคุณ. - พิมพ์ครั้งที่ 14, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557 [2014] - ก-ฐ, 804 หน้า.

9789744474186 9744474181


880-07 -- ล้มละลาย -- ไทย.

คดีล้มละลาย ลูกหนี้ เจ้าหนี้ การพิทักษ์ทรัพย์ การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

KPT1942 / .ว58 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544