อารีวรรณ เซ่งตระกูล.

การวิเคราะห์เปรียบเทียบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามวิถีท้องถิ่นกับการผลิตตามระบบการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรในเขตที่ดินพระราชทาน = The comparative analysis of rice seed production between traditional way and good agricultural practices (GAP) of farmers in royal donated land : รายงานการวิจัย / Comparative analysis of rice seed production between traditional way and good agricultural practices (GAP) of farmers in royal donated land อารีวรรณ เซ่งตระกูล. - [กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2555 [2012] - 77 หน้า : ภาพประกอบ. - เอกสารวิจัย ; ฉบับที่ 204 . - เอกสารวิจัย (สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ; ฉบับที่ 204. .


880-05 -- ข้าว -- เมล็ดพันธุ์ -- ไทย.

SB191.ข6 / อ64 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544