คะนอง พิลุน.

นักการเมืองถิ่นจังหวัดจันทบุรี / คะนอง พิลุน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2557 [2014] - xii, 244 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 36 . - ชุดสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่น ; เล่มที่ 36. .

9789744497703 974449770X


880-06 -- นักการเมือง -- ไทย -- จันทบุรี.
880-07 -- การหาเสียงเลือกตั้ง -- ไทย -- จันทบุรี.

JQ1749.ก5 / ค63 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544