ลิขิต ธีรเวคิน, 2484-

สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) / ลิขิต ธีรเวคิน. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 85 หน้า. - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 10 . - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 10. .


880-05 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1745 / .ล633 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544