นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร.

เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน : กัมพูชาในมิติสังคมวัฒนธรรม / กัมพูชาในมิติสังคมวัฒนธรรม นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร, เสาวภา พรสิริพงษ์, ยงยุทธ บุราสิทธิ์. - นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, [2557] [2014] - 144 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

9786162795404 6162795403


880-06 -- พุทธศาสนา -- กัมพูชา.
880-07 -- บริการทางการแพทย์ -- กัมพูชา.


880-05 -- กัมพูชา -- ประวัติศาสตร์.

DS554.5 / .น457 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544