ศรีประภา เพชรมีศรี.

สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam) / ศรีประภา เพชรมีศรี. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 51 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 9 . - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 9. .


880-05 -- เวียดนาม -- การเมืองและการปกครอง.

JQ831 / .ศ463 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544