โคริน เฟื่องเกษม.

สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม. สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) / โคริน เฟื่องเกษม. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 58 หน้า. - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 8 . - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 8. .


880-05 -- สิงคโปร์ -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1063.ก58 / ค937 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544