อรอนงค์ ทิพย์พิมล.

สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia) / อรอนงค์ ทิพย์พิมล. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 64 หน้า. - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 3 . - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 3. .


880-05 -- อินโดนีเซีย -- การเมืองและการปกครอง.

JQ770 / .อ453 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544