ปิยบุตร แสงกนกกุล.

สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม. ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) / ปิยบุตร แสงกนกกุล. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 62 หน้า. - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 2 . - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 2. .


880-05 -- กัมพูชา -- การเมืองและการปกครอง.

JQ935 / .ป643 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544