จุลชีพ ชินวรรโณ.

สถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม. สาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) / จุลชีพ ชินวรรโณ. - [กรุงเทพฯ] : ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 81 หน้า : ภาพประกอบ. - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 11 . - ชุดสถาบันการเมืองในประเทศอาเซียนบวกสาม ; ลำดับที่ 11. .


880-05 -- จีน -- การเมืองและการปกครอง.

JQ1510 / .จ743 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544