สุรชาติ บำรุงสุข.

รัฐอิสลาม : สงครามอิรักครั้งที่ 3 = The Islamic state : the third Iraq War / Islamic state : the third Iraq War สุรชาติ บำรุงสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2557 [2014] - 41 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 147 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 147. .

สนับสนุนการพิมพ์โดย สถาบันการข่าวกรอง สำนักข่าวกรองแห่งชาติ.


880-06 -- สงครามอิรัก, ค.ศ. 2003.


880-07 -- อิรัก -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544