ฐิติกร ดำรงค์พานิช.

ความสอดคล้องของนโยบายอุดหนุน Eco-car ของไทยกับความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ / โดย ฐิติกร ดำรงค์พานิช. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 [2014] - 14, 150 แผ่น : ภาพประกอบ.

การค้นคว้าอิสระ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)


องค์การการค้าโลก.


880-05 -- ภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-06 -- อุตสาหกรรมรถยนต์ -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ไทย.

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ การอุดหนุนที่ถูกฟ้องร้อง

KPT3317 / .ฐ636 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544