ทักษิณ ชินวัตร, 2492-

พุทธทาสที่ข้าพเจ้ารู้จักในทางการเมือง / โดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร. - [กรุงเทพฯ] : กระทรวงมหาดไทย, 2546 [2006] - 27 หน้า : ภาพสีประกอบ.


พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม), 2449-2536.


880-05 -- พุทธศาสนากับการเมือง.
880-06 -- พุทธปรัชญา.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544