สุนทรีรัตน์ ศรีวรขันธ์, 2529-

การคุ้มครองพยานในคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ / Witness protection in human trafficking cases โดย สุนทรีรัตน์ ศรีวรขันธ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014] - 9, 114 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายอาญา.


880-04 -- พยานบุคคล -- การคุ้มครอง -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544