สุรีพร เบ็ญจวรรณ์, 2528-

มาตรฐานการชันสูตรพลิกศพของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศ / Standard of post-mortem inquest in Thailand : study in comparison to foreign countries โดย สุรีพร เบ็ญจวรรณ์. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2557] [2014] - 14, 162 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายอาญา)


880-04 -- การตรวจศพ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

การผ่าศพ นิติเวช ผู้ตาย Autopsy Forensic Deceased

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544