เดชอุดม ไกรฤทธิ์.

คำอธิบายกฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / โดย เดชอุดม ไกรฤทธิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557 [2014] - 163 หน้า.

9786169203728 6169203722


880-04 -- คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
880-05 -- ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / ด735 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544