รายงานการประชุมเสนาบดีสภา ร.ศ. 111. เล่ม 2 / สำนักราชเลขาธิการ. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2550 [2007] - หน้า 657-1300.

ศพ หม่อมหลวงทวีสันต์ ลดาวัลย์ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2550.

9789748049847 9748049841


ทวีสันต์ ลดาวัลย์, ม.ล., 2466-2549.
ลดาวัลย์ (นาม)


880-06 -- รัฐมนตรี -- ไทย -- การประชุม -- จดหมายเหตุ.
880-07 -- จดหมายเหตุ -- ไทย.


880-08 -- ไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 5, 2411-2453.
880-09 -- ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2411-2453.

DS582.5 / .ร64 2550 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544