ที่ระลึก พลตำรวจตรี นิพนธ์ บุณยพุกกณะ 22 มิถุนายน 2548. ที่ระลึก พลตำรวจตรี นิพนธ์ บุณยพุกกณะ - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 [2005] - 160 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

ศพ พ.ต.ต.นิพนธ์ บุณยพุกกณะ.


นิพนธ์ บุณยพุกกณะ, พ.ต.ต., 2470-2548.
บุณยพุกกณะ (นาม)


880-06 -- ตำรวจ -- ไทย -- ชีวประวัติ.
880-07 -- ผู้สูงอายุ -- การดำเนินชีวิต.
880-08 -- การดำเนินชีวิต.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544