กำหนดอายุความในคดีแพ่ง = [Prescription] / Prescription [รวบรวม] โดย ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2557 [2014] - [ก]-ข, 410 หน้า.

9789744474131 9744474130


880-04 -- อายุความ (กฎหมาย) -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.
880-05 -- คำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทย.
880-06 -- กฎหมายแพ่ง -- ไทย.

KPT664.ก49 / 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544