คณิต ณ นคร, 2480-

อภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม ; และ, ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : สะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย / ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญา : สะท้อนทิศทางพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทย คณิต ณ นคร. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กุรงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 233, 129 หน้า.

เรื่องที่สองพิมพ์หน้ากลับกัน.

9786162693182 616269318X


880-06 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
880-07 -- การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทย.

KPT1572 / .ค37 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544