อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์.

การเปรียบเทียบนโยบายยุติธรรมชุมชนกับนโยบายการสาธารณสุขมูลฐาน / [ผู้วิจัย อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์] ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. - กรุงเทพฯ : สำนัก, 2557 [2014] - 6, 147 หน้า : ภาพประกอบ.


880-04 -- การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.
880-05 -- สาธารณสุขมูลฐาน -- ไทย.
880-06 -- นโยบายสาธารณสุข -- ไทย.
880-07 -- นโยบายของรัฐ -- ไทย -- การมีส่วนร่วมของพลเมือง.

นโยบายสาธารณะ การสาธารณสุขมูลฐาน ยุติธรรมชุมชน Benchmarking

KPT1572 / .อ466 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544