บัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ = National education accounts of Thailand / นักวิจัย ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ผู้ช่วยนักวิจัย ดลภัค ชัยบุตร... [และคนอื่นๆ] . - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2557] [2014] - 81 แผ่น : ภาพประกอบ.


880-03 -- การศึกษา -- ไทย -- การเงิน.

LB2965.ท9 / บ62 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)