ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.

การคลังเพื่อสังคม : จินตนาการและการวิจัยเพื่อสังคมที่ดีกว่า / ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด, 2549 [2006] - xxi, 225 หน้า : ภาพประกอบ.

9789749408476 9749408470


880-05 -- การคลังสาธารณะ -- ไทย.

HJ1360.55 / .ด64 2549

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)