ภคมน สังขวาสี.

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ฉบับอ้างอิง) / กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรียบเรียง ; [ผู้จัดทำ ภคมน สังขวาสี]. - พิมพ์ครั้งที่ 4. - [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายผลิตเอกสาร สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2556 [2013] - 6, 223 หน้า.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.


880-06 -- กฎหมายการก่อสร้างอาคาร -- ไทย.

KPT3067.ก312522 / ภ24 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544