10 สุดยอดแผนธุรกิจ DTN Business Plan Award 2014 : "แผนธุรกิจ-- รุก-รับตลาด AEC" / สิบสุดยอดแผนธุรกิจ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์. - [นนทบุรี : กรม, 2557] [2014] - 320 หน้า : ภาพสีประกอบ.


880-04 -- การวางแผนธุรกิจ -- ไทย.

HD30.28 / .ก14 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544