ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน = Acute kidney injury / บรรณาธิการ อดิศว์ ทัศณรงค์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2557 [2014] - viii, 320 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9786163749468 6163749464


880-04 -- ไตวายเฉียบพลัน.

WJ300 / .ภ656 2557

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)