ภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน = Acute kidney injury / บรรณาธิการ อดิศว์ ทัศณรงค์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2557 [2014] - viii, 320 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9786163749468 6163749464


880-04 -- ไตวายเฉียบพลัน.

WJ300 / .ภ656 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544