ธีรพล วิทยะวานิชย์เจริญ, 2524-

การยอมรับเทคโนโลยีในรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย / Technology acceptance in Thailand's e-Government โดย ธีรพล วิทยะวานิชย์เจริญ. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 10, 93 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานเทคโนโลยี)


อินเทอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ -- ไทย. -- 880-04

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544